Skip to main content

Σχετικά με εμάς

Το έργο InclusionToC είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα του Erasmus+ με στόχο την προώθηση της ένταξης των μεταναστριών στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση με την εφαρμογή της Θεωρίας της Αλλαγής, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή.

Το έργο InclusionTOC προωθείται από έξι ευρωπαϊκές οργανώσεις από την Πολωνία, την Ελλάδα, την Ολλανδία, τη Ρουμανία, την Ιταλία και την Κύπρο.

logo deinde

Η Deinde είναι ίδρυμα κατάρτισης και γραφείο απασχόλησης, που ιδρύθηκε το 2010, βρίσκεται στο Λούμπλιν και δραστηριοποιείται στους τομείς: επαγγελματική κατάρτιση, συμβουλευτική σταδιοδρομίας, δια βίου μάθηση, επαγγελματική και κοινωνική ενεργοποίηση, ανάπτυξη επιχειρηματικότητας.
Η ομάδα-στόχος μας είναι ενήλικες που επιθυμούν να αυξήσουν τις δεξιότητες, τις γνώσεις και τις ικανότητές τους. Διεξάγουμε έρευνες σε τρεις κύριες στοχοθεσίες: άνεργοι, εργαζόμενοι και επιχειρηματίες. Παρέχουμε υπηρεσίες όπως: εκπαιδεύσεις και μαθήματα, συμβουλευτική καριέρας, εκπαιδευτική καθοδήγηση, εργαστήρια κοινωνικής επάρκειας, τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας, νομική και πολιτική καθοδήγηση, επαγγελματική πρακτική άσκηση

IDEC logo

Η IDEC είναι μια εταιρεία κατάρτισης και παροχής συμβουλών επιχειρήσεων με έδρα τον Πειραιά. Οι δραστηριότητές της αφορούν στην εκπαίδευση, τη συμβουλευτική διοίκησης, τη διασφάλιση ποιότητας, την αξιολόγηση και την ανάπτυξη λύσεων ICT τόσο για τον ιδιωτικό όσο και για τον δημόσιο τομέα. Πελάτες της IDEC είναι τόσο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όσο και οι μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις μίας μεγάλης γκάμας τομέων.
Η IDEC έχει μεγάλη εμπειρία σε Ευρωπαϊκά έργα τόσο ως πάροχος εκπαιδευτικών υπηρεσιών όσο και ως εταιρεία παροχής συμβουλών διαχείρισης και έχει δημιουργήσει πολλαπλά μαθήματα ηλεκτρονικής μάθησης, πλατφόρμες, εκπαιδευτικά παιχνίδια, καθώς και εργαλεία συγκριτικής αξιολόγησης και προσωπικής αξιολόγησης για διάφορες ομάδες στόχους. Ορισμένες από τις θεματικές ενότητες στις οποίες επικεντρώνεται είναι η ψηφιοποίηση, η διαχείριση της καινοτομίας, η διασφάλιση της ποιότητας, η σχεδιασμός του τρόπου σκέψης, η παιχνιδοποίηση, οι κοινωνικές δεξιότητες, η παιδεία στα μέσα ενημέρωσης, οι διαπολιτισμικές ικανότητες κ.λπ. 

logo deinde

Το Learning Hub Friesland επιθυμεί να αποτελέσει την πύλη εκπαίδευσης και κατάρτισης από και προς την περιοχή μας: να εξάγει πρωτοβουλίες που αναπτύχθηκαν στην περιοχή μας σε άλλες ευρωπαϊκές περιοχές και να εισάγει ισχυρά παραδείγματα από αλλού. Δεν λειτουργούμε ποτέ μόνοι μας. Λόγω του ρόλου μας ως κόμβος, μας αρέσει να συνεργαζόμαστε με ομοϊδεάτες, πρόθυμους να συνεργαστούν και να μας βοηθήσουν να επιτύχουμε τους στόχους μας: να συμβάλλουμε ενεργά στην καινοτομία της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και να αντιμετωπίσουμε από κοινού τις τοπικές προκλήσεις και φιλοδοξίες με παγκόσμια νοοτροπία.
Εντοπίζουμε με ενεργό τρόπο τις προκλήσεις που υπάρχουν στην εκπαίδευση και την κατάρτιση στην περιοχή Friesland και πέραν αυτής. Είμαστε έμπειροι στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για εκπαιδευόμενους (μαθητές/φοιτητές) και εκπαιδευτικούς ή εκπαιδευτές. Επιπλέον, βοηθάμε τα σχολεία στη δημιουργία προγραμμάτων διεθνοποίησης και παρέχουμε την τεχνογνωσία διαχείρισης για να διασφαλίσουμε ότι αυτά τα ευρωπαϊκά προγράμματα θα έχουν διαρκή αντίκτυπο

logo deinde

Το Hub for Innovation Policy (HIP) είναι μια start-up εταιρεία που επικεντρώνεται στην αξιοποίηση της καινοτομίας και της τεχνολογίας για την προώθηση και την ενδυνάμωση των επιχειρήσεων και των κοινωνικών φορέων. Τα κύρια μέσα που χρησιμοποιούμε για τον σκοπό αυτό περιλαμβάνουν εργαλεία ICT, προγράμματα ανάπτυξης ικανοτήτων και συμβουλευτικές υπηρεσίες.
Η ομάδα μας περιλαμβάνει εμπειρογνώμονες με διεπιστημονικό υπόβαθρο και εμπειρία στη συνεργασία με τους φορείς της αγοράς και τον Τρίτο Τομέα σε διεθνές επίπεδο. Η συσσωρευμένη εμπειρία μας και το ιστορικό μας περιλαμβάνει επιτυχημένη συνεργασία με εταιρείες διαφόρων βιομηχανιών και οικονομικών τομέων, ιδρύματα και τοπικές αρχές σε διάφορες χώρες της ΕΕ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ΜΚΟ & Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Η προσέγγισή μας στοχεύει στον πελάτη και βασίζεται στη στενή και τακτική συνεργασία και αλληλεπίδραση με τους πελάτες και τους συνεργάτες μας, για την επίτευξη εξατομικευμένων λύσεων που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες και προκλήσεις τους.

logo deinde

Το CESIE είναι ένα ευρωπαϊκό κέντρο μελετών και πρωτοβουλιών που πιστεύει ακράδαντα στη διαπολιτισμική, διατομεακή και διακλαδική συνεργασία. Στόχος μας είναι να συμβάλουμε στην ενεργό συμμετοχή των ανθρώπων, της κοινωνίας των πολιτών και των θεσμών προς την κατεύθυνση της συλλογικής εκπαιδευτικής ανάπτυξης – με σεβασμό στην ηθική και την ανθρώπινη ανάπτυξη.

logo deinde

Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στην έρευνα και την εκπαίδευση, η RESET αναπτύσσει εποικοδομητικές και εκπαιδευτικές λύσεις για τις πιο απαιτητικές κοινωνικές προκλήσεις της εποχής μας.
Η RESET επενδύει στη δημιουργία, την εξέλιξη και την ανάπτυξη εννοιών, συστημάτων και πρακτικών με κοινωνικό προσανατολισμό, οι οποίες θέτουν ως προτεραιότητα την ανθρωπότητα. Το RESET επιταχύνει και ενισχύει τη θετική τοπική, εθνική, περιφερειακή και παγκόσμια αλλαγή μέσω της έρευνας και της εκπαίδευσης. Χρησιμοποιούμε καινοτόμα εργαλεία για τον εντοπισμό λύσεων στις κοινωνικές προκλήσεις.
Ένα από αυτά είναι η χρήση του μετασχηματιστικού διαλόγου για την ανάπτυξη και την προώθηση της ανεκτικότητας, της ισότητας των φύλων, της αποδοχής της θρησκευτικής και πολιτισμικής ποικιλομορφίας, της κριτικής σκέψης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης. Το RESET δημιουργεί και αναπτύσσει προσαρμοσμένη εκπαίδευση σε σχολεία με θεματικές όπως η κοινωνική ενσωμάτωση, η πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης, ο εθισμός, η κοινωνική και δημιουργική ενδυνάμωση και η επίλυση συγκρούσεων

Inclusion ToC logo depicting a circle with a woman face inside

Οδηγός κατάρτισης για την ηγεσία, την προσωπική ανάπτυξη και την ενδυνάμωση των μεταναστριών.
Διαβάστε περισσότερα

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.

EU flag with text mention "Co-Funded by the EU"