Skip to main content

Over ons

InclusionToC is een Europees Erasmus+ project dat tot doel heeft de inclusie van migrantenvrouwen in het beroepsonderwijs te bevorderen door de Theory of Change op participatieve wijze toe te passen.

Het InclusionTOC-project wordt uitgevoerd door zes Europese organisaties uit Polen, Griekenland, Nederland, Roemenië, Italië en Cyprus.

logo deinde

Deinde is een opleidingsinstituut en uitzendbureau, opgericht in 2010, gevestigd in Lublin (Polen), actief op het gebied van: beroepsopleiding, loopbaanbegeleiding, levenslang leren, professionele en sociale activering, ontwikkeling van ondernemerschap.
Onze doelgroep zijn volwassenen die hun vaardigheden, kennis en competenties willen verbeteren. Wij verlenen diensten aan drie belangrijke doelgroepen: werklozen, werknemers en ondernemers.
Wij leveren diensten zoals: trainingen en cursussen, loopbaanbegeleiding, onderwijsbegeleiding, workshops sociale vaardigheden, arbeidsbemiddeling, juridische en maatschappelijke begeleiding, beroepsstages.

IDEC logo

IDEC is een opleidings- en adviesbureau dat gevestigd is in Piraeus, Griekenland. Zijn activiteiten bestaan uit opleiding, managementadvies, kwaliteitsborging, evaluatie en ontwikkeling van ICT-oplossingen voor zowel de particuliere als de openbare sector. De klanten van IDEC zijn zowel MKB’ers als grotere Griekse bedrijven uit de meest uiteenlopende sectoren.

IDEC heeft ruime ervaring in EU-projecten, zowel als onderwijsverstrekker als als managementconsultant, en heeft meerdere e-learning cursussen, platforms, educatieve spellen, alsook benchmarking en zelfbeoordelingsinstrumenten voor verschillende doelgroepen ontwikkeld. Enkele van de thema’s waarop het zich richt zijn digitalisering, innovatiemanagement, kwaliteitsborging, design thinking, gamification, zachte vaardigheden, mediageletterdheid, interculturele competenties enz. 

logo deinde

Learning Hub Friesland is de toegangspoort voor vernieuwend onderwijs van én naar onze regio: goede initiatieven die in onze regio zijn ontwikkeld geven wij een internationaal podium en sterke voorbeelden van elders halen we graag naar Friesland. We werken nooit alleen. Vanuit onze rol als echte hub werken we graag samen met gelijkgestemden, die graag willen samenwerken en ons helpen onze doelen te bereiken: een actieve bijdrage leveren aan onderwijs- en opleidingsinnovatie en samen de regionale uitdagingen en ambities aanpakken met een wereldse blik.

Wij zoeken actief naar de uitdagingen in onderwijs en opleiding in de regio Friesland en daarbuiten. Wij zijn een ervaren ontwikkelaar van onderwijsmateriaal voor zowel leerlingen en studenten) als docenten of trainers. Daarnaast helpen we scholen bij het opzetten van internationaliseringsprogramma’s en bieden we de managementexpertise om ervoor te zorgen dat deze Europese projecten een blijvend effect hebben.

logo deinde

Hub for Innovation Policy (HIP) is een startend bedrijf dat zich richt innovatie en technologie te gebruiken voor het bevorderen en versterken van de diensten van bedrijven en sociale actoren. De belangrijkste instrumenten die we hiervoor gebruiken zijn ICT-tools, leerprogramma’s en adviesdiensten.

Ons team bestaat uit experts met een multidisciplinaire achtergrond, maar met een solide achtergrond en expertise in het werken met marktpartijen op internationaal niveau. Onze ervaring en track record omvat succesvolle samenwerking met bedrijven uit verschillende industrieën en economische sectoren, instellingen en lokale overheden in verschillende EU-landen, de Europese Commissie en NGO’s en organisaties die actief zijn op het gebied van mensenrechten.

Onze aanpak is klantgericht, gebaseerd op nauwe en regelmatige samenwerking en interactie met onze klanten en partners, om daadwerkelijk op maat gemaakte oplossingen te bereiken die voldoen aan hun specifieke behoeften en uitdagingen.

logo deinde

CESIE is een Europees studiecentrum dat sterk gelooft in interculturele, veld- en sectoroverschrijdende samenwerking. Wij willen bijdragen aan de actieve deelname van mensen, maatschappelijke organisaties en instellingen aan collectieve educatieve groei – met respect voor ethiek en menselijke ontwikkeling

logo deinde

Met meer dan 20 jaar ervaring in onderzoek en onderwijs ontwikkelt RESET constructieve en onderwijsgerichte oplossingen voor de meest veeleisende maatschappelijke uitdagingen van onze tijd.
RESET investeert in de creatie, evolutie en revolutie van sociaal gedreven concepten en systemen. RESET versnelt en versterkt positieve lokale, nationale, regionale en wereldwijde veranderingen door de kracht van onderzoek en onderwijs. Wij gebruiken innovatieve instrumenten om constructieve oplossingen te vinden voor sociale uitdagingen.
Een daarvan is het gebruik van transformatieve dialoog om tolerantie, gendergelijkheid, acceptatie van religieuze en culturele diversiteit, kritisch denken en sociale integratie te ontwikkelen en te bevorderen. RESET creëert en ontwikkelt onderwijs op maat voor scholen zoals sociale integratie, preventie van radicalisering, verslaving, sociale en creatieve empowerment en conflictoplossing.

Inclusion ToC logo depicting a circle with a woman face inside

Project: Theory of Change for the Inclusion of Women Migrants in VET
no. 2021-2-PL01-KA220-VET-000048764 

Gefinancierd door de Europese Unie. De hier geuite ideeën en meningen komen echter uitsluitend voor rekening van de auteur(s) en geven niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of het Europese Uitvoerende Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) weer. Noch de Europese Unie, noch het EACEA kan ervoor aansprakelijk worden gesteld.

EU flag with text mention "Co-Funded by the EU"