Skip to main content
Asian woman student wearing headphones and watching a laptop

Trainingscursus

Integratie van migrantenvrouwen met behulp van Theory of Change

De cursus is bedoeld voor organisaties, docenten en personeel in beroepsonderwijs en -opleiding over het toepassen van integratiebeleid met behulp van de Theory of Change.

Leermateriaal(PDF)

Cursusaanbod(PDF)

SYNTHESE RAPPORT

Geïnteresseerd in de achtergrondanalyse waarop onze training is gebaseerd?

Photo from above depicting a table with a laptop and a tablet and hands holding them

Digitaal platform

Zelfbeoordelingsinstrument voor organisaties in beroepsonderwijs en -opleiding

Het digitale platform voor organisaties, docenten, personeel en studenten in beroepsonderwijs en -opleiding bevordert de participatieve uitvoering van de Theory of Change voor de integratie van migrantenvrouwen in beroepsonderwijs en -opleiding. Het bevat ook een tool voor zelfbeoordeling waarmee beroepsonderwijs- en -opleidingsorganisaties hun bestaande inclusieprogramma’s kunnen beoordelen, evenals de resultaten van de uitvoering van het opleidingsprogramma.

Nuttige online tools om de inclusie van kansarme groepen zoals migrantenvrouwen in beroepsonderwijs en -opleidingen te bevorderen

Source of knowledge. Girl holding open book, standing between bookshelves in library, free space

Trainingsgids

Leiderschap, zelfontwikkeling en empowerment van migrantenvrouwen

De trainingsgids is bedoeld voor migrantenvrouwen en biedt theoretische en praktische informatie over zachte vaardigheden, leiderschap, persoonlijke ontwikkeling, zelfbewustzijn en empowerment. Het doel van de gids is migrantenvrouwen te helpen om in hun eigen gemeenschap als rolmodel te fungeren.

De trainingsgids is ook beschikbaar in het Oekraïens.

Inclusion ToC logo depicting a circle with a woman face inside

Project: Theory of Change for the Inclusion of Women Migrants in VET
no. 2021-2-PL01-KA220-VET-000048764 

Gefinancierd door de Europese Unie. De hier geuite ideeën en meningen komen echter uitsluitend voor rekening van de auteur(s) en geven niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of het Europese Uitvoerende Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) weer. Noch de Europese Unie, noch het EACEA kan ervoor aansprakelijk worden gesteld.

EU flag with text mention "Co-Funded by the EU"