Skip to main content

Ons Nieuws

Lublin old town

Kick off meeting in Lublin

The first face to face partners meeting took place in Lublin, Poland on 28-29 July 2022 and it was hosted by the lead partner of the project, Deinde. Partners had the opportunity to meet for the first time in person and discuss the activities of the project for the next period.

Inclusion ToC logo depicting a circle with a woman face inside

Project: Theory of Change for the Inclusion of Women Migrants in VET
no. 2021-2-PL01-KA220-VET-000048764 

Gefinancierd door de Europese Unie. De hier geuite ideeën en meningen komen echter uitsluitend voor rekening van de auteur(s) en geven niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of het Europese Uitvoerende Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) weer. Noch de Europese Unie, noch het EACEA kan ervoor aansprakelijk worden gesteld.

EU flag with text mention "Co-Funded by the EU"