Skip to main content

Grupy współpracy

W tej przestrzeni online organizacje VET mogą stosować metodologię Teorii Zmiany w celu opracowania swoich strategii na przyszłość! Grupy współpracy oferują łatwy i ekologiczny/bezpapierowy sposób komunikacji i wymiany pomysłów!

Tutaj można znaleźć narzędzia, wiedzę i konkretne kroki na rzecz sprawiedliwego i efektywnego uczestnictwa wszystkich zaangażowanych osób.  

Teoria zmiany jest wdrażana w 10 krokach: Analiza sytuacji, Grupa docelowa, Wpływ, Wyniki, Działania, Mechanizmy zmiany, Sekwencjonowanie, Schemat, Czynniki sprzyjające, Założenia. Dla każdego z tych kroków można znaleźć zestaw narzędzi i informacji przewodnich.

Pobierz Metodologię projektowania partycypacyjnego z wykorzystaniem Teorii Zmiany w celu włączenia migrantek już teraz i zacznij budować swoją strategię!

W sekcji grup można przeglądać, tworzyć i współpracować razem z innymi członkami organizacji. Aby to robić, musisz być zarejestrowanym użytkownikiem.

Dowiedz się więcej o tym, jak korzystać z narzędzi do współpracy 

Inclusion ToC logo depicting a circle with a woman face inside
Project: Theory of Change for the Inclusion of Women Migrants in VET [Agreement number no. 2021-2-PL01-KA220-VET-000048764].

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

EU flag with text mention "Co-Funded by the EU"