Skip to main content
Asian woman student wearing headphones and watching a laptop

Kurs szkoleniowy

Włączenie kobiet migrantek w system kształcenia i szkolenia zawodowego przy użyciu teorii zmiany

Kurs jest przeznaczony dla organizacji sektora kształcenia i szkolenia zawodowego, kadry trenerów, edukatorów i innego personelu, na temat stosowania rozwiązań i polityk integracyjnych przy użyciu teorii zmiany.

Materiały szkoleniowe (PDF)

Materiały szkoleniowe (PPT)

Program kursu

RAPORT PODSUMOWUJĄCY

Chcesz zapoznać się z analizą sytuacji problemowej, na której opiera się nasz kurs szkoleniowy?

Photo from above depicting a table with a laptop and a tablet and hands holding them

Platforma cyfrowa

Narzędzie samooceny dla organizacji kształcenia i szkolenia zawodowego

Platforma cyfrowa dla organizacji sektora kształcenia i szkolenia zawodowego (VET), kadry trenerów, edukatorów, pozostałego personelu, jak i dla dorosłych słuchaczy, promująca partycypacyjne wdrażanie teorii zmiany w celu włączania kobiet migrantek w kształcenie i szkolenie zawodowe. Platforma zawiera również narzędzie do samooceny dla organizacji VET – stosowanych przez nie praktyk i rozwiązań integracyjnych, a także efektów realizowanego programu szkoleniowego.

Przydatne narzędzia internetowe wspierające włączanie grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, takich jak migrantki, w kształcenie i szkolenie zawodoweTutaj możesz uzyskać dodatkowe narzędzia online, przydatne organizacjom VET w pracy z migrantkami.

Source of knowledge. Girl holding open book, standing between bookshelves in library, free space

Przewodnik szkoleniowy

Przywództwa, samorozwoju i wzmocnienia położenia kobiet migrantek

Przewodnik szkoleniowy jest przeznaczony dla kobiet migrantek i oferuje teoretyczne oraz praktyczne informacje na temat umiejętności miękkich w zakresie: przywództwa, rozwoju osobistego, samoświadomości i wzmocnienia ich pozycji. Celem przewodnika jest pomoc imigrantkom w wykonywaniu funkcji liderek w ich lokalnej społeczności.

Przewodnik szkoleniowy (PDF)

Przewodnik szkoleniowy (PPT)

Program kursu

Przewodnik szkoleniowy jest także dostępny w języku ukraińskim.

Inclusion ToC logo depicting a circle with a woman face inside

Projekt: Teoria zmian na rzecz włączenia kobiet migrantek do kształcenia i szkolenia zawodowego.
Numer 2021-2-PL01-KA220-VET-000048764 

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Ani Unia Europejska, ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

EU flag with text mention "Co-Funded by the EU"