Skip to main content

Inclusion ToC

Încurajarea incluziunii în educația VET prin abordarea participativă a Teoriei Schimbării (Theory of Change)

Doriți să aduceți schimbări în organizația dumneavostră făcând-o mai inclusivă? InclusionToC folosește Teoria Schimbării (ToC) pentru a promova includerea grupurilor defavorizate, cum ar fi femeile migrante, în educația VET. ToC este o metodă fiabilă, standardizată, cu avantajul de a implica toți participanții într-un proces de co-creare, și anume implicarea grupurilor țintă în procesul de schimbare. Contactați-ne sau rămâneți la curent cu noutățile proiectului pentru a afla despre aplicațiile din viața reală.

Ce este Teoria Schimbării (Theory of Change)?

Teoria Schimbării sau Theory of Change este un instrument care ajută organizațiile să descrie nevoia pe care încearcă să le abordeze, schimbările pe care doresc să le facă și ce plănuiesc să facă. Este o metodologie de planificare, participare și evaluare pentru a promova schimbarea prin definirea obiectivelor pe termen lung și apoi cartografierea înapoi pentru a identifica condițiile prealabile necesare.

Este implementată o abordare în 10 pași:
1. Analiza situație
2. Grupul țintă
3. Impact
4. Rezultate
5. Activități
6. Schimbarea mecanismelor
7. Secvențiere
8. Diagrama
9. Factori favorizanț
10. Ipoteze
Pentru fiecare dintre acești pași, InclusionToC oferă un set de instrumente și informații de ghidare, despre cum să implementați informața, implicând în același timp direct personalul VET, și studenții și sprijinind procesele pentru analiza și selectarea soluțiilor, propunerilor și ideilor adecvate.

Ce oferă InclustionToC:

Asian woman student wearing headphones and watching a laptop

Curs de formare

Curs de formare pentru includerea femeilor imigrante în organizațiile VET

Citește mai mult




Platformă digitală

Platformă digitală pentru implementarea participativă a Teoriei Schimbării (ToC) în VET

Citește mai mult

Photo from above depicting a table with a laptop and a tablet and hands holding them
Source of knowledge. Girl holding open book, standing between bookshelves in library, free space

Ghid de instruire

Ghid de instruire privind leadershipul, autodezvoltarea și împuternicirea femeilor migrante

Citește mai mult

Inclusion ToC logo depicting a circle with a woman face inside

Proiect: Theory of Change for the Inclusion of Women Migrants in VET
no. 2021-2-PL01-KA220-VET-000048764 

Finanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin, însă, exclusiv autorului (autorilor) și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene sau ale Agenției Executive Europene pentru Educație și Cultură (EACEA). Nici Uniunea Europeană și nici EACEA nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea.

EU flag with text mention "Co-Funded by the EU"