Skip to main content

Despre noi

InclusionToC este un proiect european Erasmus+ care își propune să promoveze includerea femeilor migrante în educația VET prin aplicarea Teoriei Schimbării/ Theory of Change într-o manieră participativă.

Proiectul InclusionToC este promovat de șase organizații europene din Polonia, Grecia, Țările de Jos, România și Cipru.

logo deinde

Deinde este o instituție de formare și agenție de ocupare a forței de muncă, înființată în 2010 cu sediul în Lublin, care activează în domeniile: formare profesională, consiliere în carieră, învățare pe tot parcursul vieții, activare profesională și socială, dezvoltarea antreprenoriatului. Grupul nostru țintă sunt adulți dispuși să-și dezvolte abilitățile, cunoștințele, competențele. Oferim servicii către trei grupuri țintă principale șomeri, angajați și antreprenori. Oferim servicii precum: traininguri și cursuri, consiliere în carieră, orientare educațională, ateliere de competență socială, plasare în muncă, orientare juridică și civică, stagii profesionale.

IDEC logo

IDEC este o companie de instruire și consultanță situată în Pireu, Grecia. Activitățile sale constau în formare, consultanță în management, asigurare a calității, evaluare și dezvoltare de soluții TIC atât pentru sectorul privat, cât și pentru cel public. Clienții IDEC sunt atât IMM-uri, cât și companii grecești mai mari dintr-o mare varietate de sectoare. IDEC are o vastă experiență în proiecte UE atât ca furnizor educațional, cât și ca companie de consultanță în management și a creat mai multe cursuri de e-learning, platforme, jocuri educaționale, precum și instrumente de benchmarking și autoevaluare pentru diferite grupuri țintă. Unele dintre temele pe care le concentrează sunt digitalizarea, managementul inovării, asigurarea calității, gândirea de proiectare, gamification, soft skills, media literacy, competențe interculturale etc.logo deinde

Learning Hub Friesland dorește să formeze poarta de educație și formare către și dinspre regiunea noastră exportând inițiative bune dezvoltate în regiunea noastră în alte regiuni europene și importând exemple puternice din alte părți. Nu operăm niciodată pe cont propriu. Din rolul nostru de adevărat hub, ne place să lucrăm împreună cu oameni care au aceleași concepții, dornici să coopereze și să ne ajute să ne atingem obiectivele: să aducem o contribuție activă la inovarea în educație și formare și să abordâm împreună provocările și ambițiile regionale cu un plan mondial de gândire. Recoltăm în mod activ provocările întâlnite în educație și formare în regiunea Friesland și nu numai. Suntem un dezvoltator cu experiență de materiale educaționale pentru cursanți (elevi/studenți) și profesori sau formatori. În plus, ajutăm școlile să înființeze programe de internaționalizare și oferim expertiză de management pentru a ne asigura că aceste proiecte europene au un impact de durată.

logo deinde

Hub for Innovation Policy (HIP) este o companie nou-înființată care se concentrează pe misiunea de a utiliza inovația și tehnologia pentru promovarea și abilitarea serviciilor de afaceri și actorilor sociali. Principalele vehicule pe care le folosim în acest scop includ instrumente TIC, programe de consolidare a capacităților și servicii de consultanță. Echipa noastră include experți care provin din medii multidisciplinare, dar cu experiență solidă și expertiză în lucrul cu părțile interesate de pe piață și cu sectorul al treilea la nicel internațional. Exeperiența și palmaresul nostru cumulat includ colaborarea de succes cu companii din diverse industrii și sectoare economice, instituții și autorități locale din diferite țări ale UE, Comisia Europeană și ONG-uri și organizații active în domeniul drepturilor omului. Abordarea noastră este orientată către client, bazată pe cooperarea și interacțiunea strânsă și regulată cu clienții și partenerii noștri, pentru a obține soluții personalizte care să răspundă nevoilor și provocărilor lor specifice.

logo deinde

CESIE este un centru european de studiu și inițiativă care crede cu tărie în colaborarea interculturală, intersectorială și între domeni. Ne propunem să contribuim la participarea activă a oamenilor, a societășii civile și a instituțiilor la creșterea educațională colectivă – cu respectarea eticii și dezvoltării umane.

logo deinde

Cu peste 20 de ani de experiență în combinată în cercetare și educație, RESET dezvoltă soluții constructive și centrate pe educație pentru cele mai solicitante provocări societale ale timpului nostru. RESET investește în crearea, evoluția și revoluția conceptelor, sistemelor și practicilor bazate pe social, care acordă prioritate umanității. RESET accelerează și amplifică schimbările pozitive locale, naționale, regionale și globale prin puterea cercetării și a educației. Utilizăm instrumente inovatoare pentru a identifica soluții constructive la provocările sociale. Una dintre acestea este utilizarea dislogului transformator pentru a dezvolta și promova toleranța, egalitatea de gen, acceptarea diversității religioase și culturale, gândirea critică și integrarea socială. RESET creează și dezvoltă educație adaptată școlilor, cum ar fi integrarea socială, prevenirea radicalizării, dependența, abilitarea socială și creativă și soluționarea conflictelor.

Inclusion ToC logo depicting a circle with a woman face inside

Proiect: Theory of Change for the Inclusion of Women Migrants in VET
no. 2021-2-PL01-KA220-VET-000048764 

Finanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin, însă, exclusiv autorului (autorilor) și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene sau ale Agenției Executive Europene pentru Educație și Cultură (EACEA). Nici Uniunea Europeană și nici EACEA nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea.

EU flag with text mention "Co-Funded by the EU"