Skip to main content
Asian woman student wearing headphones and watching a laptop

Curs de formare

Includerea femeilor migrante folosind Teoria Schimbării (Theory of Change)

Cursul este destinat organizațiilor VET, profesorilor și personalului, cu privire la aplicarea politicilor de incluziune prin utilizarea Teoriei Schimbării.

Material didactic(PDF)

RAPORT DE SINTEZA

Sunteți interesat(ă) să explorați analiza pe care se bazează cursul nostru de formare?

Photo from above depicting a table with a laptop and a tablet and hands holding them

Platformă Digitală

Instrument de autoevaluare pentru organizațiile VET

Platforma digitală pentru organizațiile VET, profesori, personal și studenți promovează implementarea participatică a Teoriei Schimbării pentru includerea femeilor migrante în VET. Aceasta include, de asemenea, un instrument de autoevaluare pentru organizațiile VET pentru a evolua practicile lor de incluziune existente, precum și rezultatele implementării programului de formare.

Instrumente online utile pentru promovarea incluziunii grupurilor defavorizate, cum ar fi femeile migrante, în educația VET

Source of knowledge. Girl holding open book, standing between bookshelves in library, free space

Ghid de instruire

leadershipul, autodezvoltarea și împuternicirea femeilor migrante

Ghidul de instruire este conceput pentru femeile migrante, ofering informații teoretice și practice despre abilități soft skills, leadership, dezvoltare personală, conștientizare de sine și împuternicire. Scopul ghidului este de a ajuta femeile migrante să lucreze ca rol-modele în propriile lor comunități.

Ghidul de formare este disponibil și în limba ucraineană.

Inclusion ToC logo depicting a circle with a woman face inside

„Proiect: Theory of Change for the Inclusion of Women Migrants in VET
no. 2021-2-PL01-KA220-VET-000048764 „

Finanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin, însă, exclusiv autorului (autorilor) și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene sau ale Agenției Executive Europene pentru Educație și Cultură (EACEA). Nici Uniunea Europeană și nici EACEA nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea.

EU flag with text mention "Co-Funded by the EU"