Skip to main content

Inclusion ToC

Projekt InclusionToC (teoria zmiany na rzecz włączenia kobiet migrantek do kształcenia i szkolenia zawodowego).
Wspieranie włączenia kobiet migrantek w kształcenie i szkolenie zawodowe poprzez partycypacyjne podejście w ramach teorii zmiany.

Czy chcesz wprowadzić zmiany w swojej organizacji, czyniąc ją bardziej inkluzywną?
Projekt InclusionToC wykorzystuje teorię zmiany (ToC), aby wspierać włączanie grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, takich jak migrantki, w kształcenie i szkolenie zawodowe. Teoria zmiany jest niezawodną, ustandaryzowaną metodą, która ma tę zaletę, że angażuje wszystkich uczestników w proces współtworzenia, a mianowicie angażuje grupy docelowe we wprowadzanie zmian. Skontaktuj się z nami lub bądź na bieżąco z aktualnościami projektowymi, aby dowiedzieć się więcej o rzeczywistych zastosowaniach teorii zmiany.

Czym jest teoria zmiany (ToC)?

Teoria zmiany jest narzędziem pomagającym organizacjom opisać potrzeby, które starają się zaspokoić, opisać zmiany, które chcą wprowadzić oraz opisać działania, które planują wdrożyć. Jest to metodologia planowania, partycypacji i ewaluacji promująca zmiany poprzez określenie długoterminowych celów, a następnie wsteczne mapowanie w celu określenia niezbędnych warunków wstępnych.

Teoria zmiany jest wdrażana w 10 etapach:
1. Analiza sytuacji
2. Grupa docelowa
3. Wpływ
4. Wyniki
5. Działania
6. Mechanizmy zmiany
7. Sekwencjonowanie
8. Schemat
9. Warunki (czynniki) wstępne
10. Założenia.
Dla każdego z 10 ww. etapów InclusionToC oferuje zestaw narzędzi i wskazówek, jak wdrożyć dany etap, jednocześnie angażując bezpośrednio kadrę i słuchaczy sektora kształcenia i szkolenia zawodowego oraz wspierając procesy analizy i wyboru odpowiednich rozwiązań, propozycji i pomysłów.

Co oferuje projekt InclusionToc?

Asian woman student wearing headphones and watching a laptop

Kurs szkoleniowy

Kurs szkoleniowy – włączenie kobiet migrantek w system kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) przy użyciu teorii zmiany.
Dowiedz się więcej.Platforma cyfrowa

Platforma cyfrowa na rzecz partycypacyjnego wdrożenia teorii zmiany w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego.

Dowiedz się więcej

Photo from above depicting a table with a laptop and a tablet and hands holding them
Source of knowledge. Girl holding open book, standing between bookshelves in library, free space

Przewodnik szkoleniowy

Przewodnik szkoleniowy na temat przywództwa, samorozwoju i wzmocnienia położenia kobiet migrantek.

Dowiedz się więcej.

Inclusion ToC logo depicting a circle with a woman face inside

Projekt: Teoria zmian na rzecz włączenia kobiet migrantek do kształcenia i szkolenia zawodowego.
Numer 2021-2-PL01-KA220-VET-000048764 

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Ani Unia Europejska, ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

EU flag with text mention "Co-Funded by the EU"